Section Title

Lab
Nový

Přírodovědné lyceum

zakončení: maturita

doba studia: 4 roky

Je to obor pro tebe? Baví tě přírodopis, chemie a fyzika? Zajímáš se o ekologii a láká tě studium na vysoké? Na přírodovědném lyceu se zaměříš především na přírodovědné předměty – budeš provádět experimenty a analýzy, pracovat s mikroskopem nebo monitorovat životní prostředí.

Kde se uplatníš? Studium tě připraví na vysokou školu přírodovědného zaměření, můžeš ale jít přímo do praxe. Uplatnění najdeš v laboratořích a všude, kde využijí tvé znalosti z  ekologie, chemie a biologie.

Kam po škole? S maturitou můžeš pokračovat na vysokou nebo vyšší odbornou školu a studovat přírodovědné, farmaceutické, zemědělské a pedagogické obory.