Section Title

reznik

Řezník-uzenář

zakončení: výuční list

doba studia: 3 roky

Je to obor pro tebe? Jsi zručný/á a neumíš si svůj život představit bez masa a uzenářských výrobků? Vyuč se řezníkem! Naučíš se zpracovávat všechny druhy masa, od jatečného přes drůbež až po ryby, a vyrábět z něj nejrůznější výrobky – třeba párky, jitrnice nebo klobásy.

Kde se uplatníš? Uplatníš se kdekoli, kde se pracuje s masem – ať už při bourání, zpracování masa a výrobě masných výrobků nebo při jeho prodeji v řeznictví. Můžeš také samostatně podnikat.

Kam po škole? Po škole si můžeš dodělat maturitu na nástavbě zaměřené na potravinářství nebo na podnikání.

Location