Section Title

laboratorni_asis

Laboratorní asistent

zakončení: maturita

doba studia: 4 roky

Je to obor pro tebe? Zajímá tě biologie a láká tě práce v laboratoři? Staň se laborantem! obor tě připraví pro činnost středního zdravotnického pracovníka ve zdravotnictví, především pak pro povolání laboratorního asistenta (laboranta) v oblasti klinické biochemie (sleduje a vyhodnocuje poruchy metabolismu v organismu), hematologie (nauka o krvi a chorobách krve), histologie (nauka o tkáních – rozbor tkání), mikrobiologie, epidemiologie, hygieny apod.

Kde se uplatníš? Můžeš pracovat v laboratořích klinické biochemie, hematologie, krevní transfuze, histologie, mikrobiologie, imunologie nebo jiných zdravotnických i nezdravotnických laboratořích. Stát se můžeš i reprezentantem firem specializovaných na laboratorní přístroje, pomůcky a chemikálie.

Kam po škole? S maturitou můžeš pokračovat na vysokou nebo vyšší odbornou školu a studovat zdravotnické obory.

Location