Section Title

zdrav_lyceum

Zdravotnické lyceum

zakončení: maturita

doba studia: 4 roky

Je to obor pro tebe? Zajímá tě fungování lidského těla a láká tě studovat zdravotnické obory na vysoké? Sníš o práci lékaře? Přihlas se na zdravotnické lyceum! Zaměříš se především na přírodovědné předměty, jako je biologie, fyzika a chemie. Osvojíš si základy somatologie, klinické propedeutiky nebo zdravotnická psychologie.

Kde se uplatníš? Studium tě připraví na vysokou školu lékařského zaměření, můžeš ale také jít přímo do praxe. Uplatnění najdeš třeba ve zdravotnické administrativě, zdravotnickém pojišťovnictví nebo službách zdravotně-sociální péče úřadů.

Kam po škole? S maturitou můžeš pokračovat na vysokou nebo vyšší odbornou školu a studovat zdravotnické nelékařské a lékařské obory.

Location