Section Title

zdrav_asist

Zdravotnický asistent

zakončení: maturita

doba studia: 4 roky

Je to obor pro tebe? Zajímá tě fungování lidského těla a rád/a pečuješ o ostatní? Láká tě práce ošetřovatele nebo zdravotní sestry? Staň se zdravotnickým asistentem! Naučíš se provádět základní ošetřovatelskou péči – sledovat fyziologické funkce pacientů, provádět rehabilitace, podávat léky, odebírat krev nebo asistovat během lékařského výkonu.

Kde se uplatníš? Jako zdravotnický pracovník se uplatníš třeba v nemocnicích, ordinacích praktických lékařů, v domácí ošetřovatelské péči nebo v léčebnách dlouhodobě nemocných.

Kam po škole? S maturitou můžeš pokračovat na vysokou nebo vyšší odbornou školu a studovat zejména ošetřovatelské obory.

Location